Συμβουλευτική Διαδικτύου και Διαφημίσεων
Internet Advertising and IT consultingΔημιουργική συμβουλευτική με στοιχεία...

Κάθε επαγγελματική σας ιδέα,είτε αφορά το Διαδίκτυο είτε τις διαφημιστικές σας κινήσεις,πρέπει να συνοδεύεται από έρευνα και μελέτη.

Καταγράφοντας τις ανάγκες σας και αναλύοντας μαζί σας τις αντίστοιχες παραμέτρους,οργανώνουμε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά πλάνα,βάσει των στόχων σας. Με μελέτη κατασκευής και εμπεριστατωμένη έρευνα του ανταγωνισμού σας,σας παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη προτείνοντας τη βέλτιστη λύση,σύμφωνα με τον προϋπολογισμό σας.

Ενδεικτικά,είμαστε δίπλα σας για:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 • Προσδιορισμός προϋπολογισμού πελάτη για επιλογή βέλτιστης λύσης (Budget)
 • Έρευνα ανταγωνισμού,σε Τοπικό και Παγκόσμιο επίπεδο
 • Μελέτη κατασκευής ιστοσελίδας (Κατηγορίες – Υποκατηγορίες – Περιεχόμενα – Λειτουργίες)
 • Ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών
 • Πρόβλεψη και επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων
 • Πρόβλεψη για επεκτασιμότητα κατασκευής στο μέλλον

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ)

 • Προσδιορισμός προϋπολογισμού πελάτη για επιλογή βέλτιστης λύσης (Budget)
 • Ανάλυση διαφημιζόμενου προϊόντος
 • Έρευνα ανταγωνισμού
 • Προσδιορισμός στόχων καμπάνιας
 • Προσδιορισμός target group
 • Επιλογή μέσων προβολής
 • Δημιουργία conceptAppsBlogΕπικοινωνίαSitemap

210.2777902    [email protected]

Κατακευή ιστοσελίδας webIQ λογότυποEETTwww.grHtml ValidatorCSS Validator