Εργαλεία


Εγκατάσταση Outlook 2010 (email program)

Author:

Stadem

| 16/10/2012Υπάρχουν αρκετά προγράμματα διαχείρισης e-mail. Ένα εξ αυτών είναι το Microsoft Outlook, το οποίο είναι αρκετά γνωστό στο ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα αυτό είναι γρήγορο,σταθερό και έχει την δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών λογαριασμών.
 

Ρυθμίσεις:

 

Αφού αγοράσουμε το Microsoft Office και πραγματοποιήσουμε την εγκατάσταση του προγράμματος,ανοίγουμε το πρόγραμμα και κάνουμε κλικ στο Tools και κατόπιν κάνουμε κλικ στο E-mail Accounts.

 

Εγκατάσταση outlook 1

 


Μόλις εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο,επιλέγουμε Add a new e-mail account και κάνουμε κλικ στο Next.

 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε POP3 και κάνουμε κλικ στο Next.

 


         
Έπειτα εισάγουμε τα στοιχεία μας και τους κωδικούς μας. Στην επιλογή Incoming mail server και Outcoming mail server,εισάγουμε mail. και την διεύθυνσή μας (Domain name) με τη μορφή που παρουσιάζεται παρακάτω.
Μόλις εισάγουμε όλα τα στοιχεία μας κάνουμε κλικ στο More Settings.

 


            
Στην καρτέλα Outgoing Server,κάνουμε κλικ στην επιλογή My outgoing server (SMTP) requires authentication και επιλέγουμε Use same settings as my incoming mail server. Κατόπιν επιλέγουμε OK.

               
                  
Τέλος κάνουμε κλικ στο κουμπί Next και στο Finish.

 

 

 

Ολοκλήρωση των ρυθμίσεων και έλεγχος:

 

Ανοίγουμε το πρόγραμμα και αποστέλουμε ένα δοκιμαστικό e-mail στον εαυτό μας για να βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά.

 

 

 

Λήψη:

 

Κάνοντας κλικ στο Send/Receive,βεβαιωνόμαστε ότι λαμβάνουμε κανονικά τα e-mail.

 

 

 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να υποβάλλετε την φόρμα τεχνικής υποστήριξης.


  


Δημοσίευση

Κατηγορία
AppsBlogΕπικοινωνίαSitemap

210.2777902    [email protected]

Κατακευή ιστοσελίδας webIQ λογότυποEETTwww.grHtml ValidatorCSS Validator